اينکوترمز (INCOTERMS)

ریشه لغت اینکوترمز از مخفف­ سازی سه لغت لاتین International Commercial Terms به معنای "اصطلاحات تجارت بین­ الملل" تشکیل شده که مهمترین علت کاربرد آن تعیین دقیق و روشن هزینه ­ها، ریسک­ها و مسئولیت­ها (هرم) در فرآیند تجارت بین­ الملل بین فروشنده و خریدار و همچنین اشخاص حقیقی/حقوقی دخیل فرآیند تجارت می­باشد که هر دوره توسط اتاق بازرگانی بین­ الملل (ICC) مورد بازنگری و بازنشر قرار می­گیرد. اینکوترمز اولین بار در سال 1936 تدوین شد و در تاریخ اول ژانویه 2011 آخرین نسخه آن که به اینکوترمز 2010 موسوم بوده و 11 قانون مدون دارد، منتشر گردیده است.

 

EXW: در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می­دهد و هرم به طور کامل بر عهده خریدار است مگر اینکه در قرارداد، عبارت EXW Loaded قید شده باشد که در این حالت هزینه بارگیری به عهده فروشنده خواهد بود.
FCA: در این روش فروشنده کالا را پس از ترخیص صادراتی در محل مقرر به حمل­کننده تعیین شده از سوی خریدار تحویل می­دهد. پس از بارگیری بر روی وسیله حمل، هرم بطور کامل به خریدار منتقل می­شود.
FAS: در این روش فروشنده کالا را پس از ترخیص صادراتی در کنار کشتی (قبل از بارگیری) تحویل می­دهد. نقطه انتقال هرم روی اسکله در بندر کشور مبدأ بوده و حتی در صورت فاصله کشتی از اسکله یا لنگرگاه، هزینه بارگیری تا کنار کشتی نیز به عهده خریدار است.
FOB: در این روش فروشنده باید کالا را از روی نرده کشتی عبور دهد تا ریسک و مسئولیت خاتمه یابد ولی تا زمان استقرار کالا بر روی عرشه، هزینه به عهده فروشنده خواهد بود. در این قرارداد گاهی از دو اصطلاح FOB To Stow یا FOB To Trimmed جهت نظم بخشیدن به کالای فله و یا چیدمان کالای غیرفله استفاده می­شود که در هر دو حالت هزینه به عهده فروشنده و ریسک و مسئولیت به عهده خریدار خواهد بود.
CFR: در این روش فروشنده زمانی کار تحویل را به اتمام می­رساند که کالا را روی عرشه قرار داده و کار تنظیم قرارداد حمل و پرداخت کرایه تا بندر مقصد را انجام داده باشد. ریسک و مسئولیت در طول دوره حمل و تمام هرم تخلیه در مقصد به عهده خریدار است.
CIF: در این روش فروشنده علاوه بر تمام مواردی که در CFR بر عهده داشت، باید کالا را تا رسیدن به بندر مقصد بیمه نماید.
CPT: در این روش فروشنده کالا را بعد از تخلیه در مقصد معین در کشور مقصد به خریدار تحویل داده و هرم به خریدار منتقل می­­شود.
CIP: در این روش فروشنده علاوه بر تمام مواردی که در CPT بر عهده داشت، باید کالا را تا زمان تخلیه در مقصد بیمه نماید.
DAP: در این روش فروشنده کالا را در محل معینی از کشور مقصد به خریدار تحویل می­دهد. تحویل روی وسیله حمل و قبل از تخلیه خواهد بود و در همین نقطه، هرم به خریدار منتقل می­شود.
DAT: در این روش فروشنده کالا را در پایانه معین (اماکن گمرکی) پس از تخلیه به خریدار تحویل داده و هرم را منتقل می­نماید.
DDP: در این روش فروشنده کالا را پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، روی وسیله حمل در محل معین به خریدار تحویل می­دهد. هرم تا لحظه تحویل به عهده فروشنده می­باشد.