ترخیص ژنراتور ۳۵۰تنی مپنا ژنراتور

در ادامه همکاری شرکت رازین توسعه ایرانیان با  شرکت مپنا؛ در روز های پایانی اسفند ۹۸ این شرکت موفق به انجام ترخیص تعداد ۳۲ نگله دستگاه های فوق سنگین ژنراتور های متعلق به گروه صنعتی مپنا از گمرک شهید رجایی بندر عباس گردید.

آخرین محموله این پروژ که یک دستگاه تجهیزات ژنراتور به وزن ۳۵۰تن بود؛ در ساعت ۱۲ روز ۲۹ اسفند از گمرک شهید رجایی خارج و به محل پروژه مورد نظر حمل گردید.