شروع همکاری شرکت رازین توسعه

قرارداد همکاری  با شرکتهای گروه مپنا ژنراتور

 

گروه مپنا، با عنوان «شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران» یا به اختصار «مپنا» مجموعه‌ای صنعتى است که به عنوان شرکت مادر، به همراه شرکت‌هاى متعدد تخصصى تابعه و وابسته به آن که در زمینه مهندسى، احداث و توسعه نیروگاه‌های حرارتى، نیروگاه‌هاى انرژى تجدید پذیر، تأسیسات تولید همزمان برق و حرارت، اجرا و توسعه پروژه‌های نفت وگاز در خشکى و دریا و مهندسى و احداث پروژه‌های حمل و نقل ریلی، فعالیت می‌کند.

گروه مپنا سازنده طیف گسترده‌اى از محصولات پیشرفته صنعتى از جمله توربین‌هاى گاز و بخار، تجهیزات جانبی توربین، پره توربین، توربین بادى، بویلرهاى متعارف و بازیاب حرارت، ژنراتورهاى حرارتى و آبى، سامانه‌هاى حفاظت و کنترل، لوکوموتیوهاى مسافرى و بارى و توربوکمپرسور و ارائه کننده آرایه وسیعى از خدمات تعمیر و نگهدارى در کلاس جهانى است.

شرکت رازین توسعه ایرانیان در سومین سال فعالیت خود بعنوان کارگزار رسمی گمرک با جلب  اعتماد مدیران و کارشناسان معاونت محترم تامین و بازرگانی خارجی شرکت گروه مپنا و شرکتهای وابسته بعنوان پیمانکار ترخیص این گروه معظم  انتخاب و همکاری را شروع نماید .