جزئیات مصوبه دولت برای ترخیص کالاهای گروه چهار دارای ثبت‌سفارش


هیات وزیران در مصوبه‌ای، ترخیص کالاهای گروه چهار دارای ثبت سفارش که در بنادر و گمرکات رسوب شده است، را ابلاغ کرد

به گفته گمرک،  معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران جزئیات مصوبه هیات وزیران برای ترخیص کالاهای گروه چهار دارای ثبت سفارش رسوب شده در بنادر و گمرکات را تشریح کرد و اعلام داشت: باید توجه داشت در متن مصوبه ، مهلت برای «اظهار» کالا به گمرک تا پایان سال داده شده است و این موضوع با مصوبه قبلی که این مهلت در راستای «ترخیص» کالا بود متفاوت است.

مهرداد ارونقی درخصوص مصوبه صادره از سوی هیأت وزیران درخصوص تعیین تکلیف کالاهای گروه ۴ دارای ثبت سفارش گفت : هیأت وزیران در جلسه ۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری ایران مصوبه مذکور را در خصوص تعیین تکلیف کالاهای گروه چهار دارای ثبت سفارش رسوب شده در بنادر و گمرکات تصویب و در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۹ نسبت به ابلاغ این مصوبه اقدام نموده است .

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در ادامه با اشاره به نحوه اقدام درخصوص ثبت سفارشات صادره در این خصوص اعلام کرد: براساس بند ۱ این مصوبه ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال جاری برای اظهار کالاهای گروه (۴) به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ ۹۸/۲/۳۱ دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ، بارنامه و یا قبض انبار اماکن گمرکی ، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی باشند به صورت بدون انتقال ارز و از محل بند (۹) ماده (۳۸) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بلامانع اعلام گردیده است. باید توجه داشت در متن مصوبه ، مهلت برای «اظهار» کالا به گمرک تا پایان سال داده شده است و این موضوع با مصوبه قبلی که این مهلت در راستای «ترخیص» کالا بود متفاوت است.

مهرداد ارونقی  با اشاره به نحوۀ پرداخت حقوق ورودی این کالاها ادامه داد: ترخیص کالاهای مشمول بند فوق این تصویب نامه با پرداخت حقوق گمرکی و سودبازرگانی دو برابر و رعایت سایر مقررات از جمله اخذ مجوزهای قانونی معتبر برای ترخیص کالا، صورت خواهد پذیرفت.