دستور العمل سازمان توسعه و تجارت جهت ثبت سفارش

ابلاغ دستورالعمل سازمان توسعه تجارت در خصوص مهلت ثبت سفارش و مهلت ورود کالا در رویه های بانکی و غیر بانکی.

دانلود فایل