افزایش مدت زمان ارایه اسناد حمل در حواله‌های ارزی

بخشنامه مهم بانک مرکزی در خصوص افزایش مدت زمان ارایه اسناد حمل در حواله‌های ارزی

 

 مدت زمان ارائه اسناد حمل در خصوص حواله هاي ارزي، تا اطلاع ثانوي براي شركتهاي توليدي به ١١ ماه و براي واحدهاي تجاري به ٨ ماه افزايش يافت.