مدیر کل جدید گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)

تصویب غلامرضا صفاری طاهری به عنوان مدیر کل جدید گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) توسط دکتر میر اشرفی رییس کل گمرک ایران