قابل توجه صادر کنندگان

 صادرکنندگان می‌توانند از طریق پرتال ثبت‌نام به آدرس : www.tax.gov.ir با استفاده از شناسه و رمز عبور خود با ورود به منوی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد و درصد بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی خود را مشاهده کنند.