واردکنندگان زیر نظر دقیق گمرک

 

مجلس، قانون مبارزه با پولشویی را به درخواست دولت تغییر داد و سازمان گمرک ایران، جز دستگاه هایی است که شامل این قانون میشوند. آئین نامه اجرای این قانون به گمرک ابلاغ شد و براساس آن افراد مشکوک به پولشویی در گمرک شناسایی شده و با آن ها برخورد می‌شود.