خودروهای ترخیص نشده در مناطق آزاد کشور تعیین تکلیف شدند

مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مشخص شدن تکلیف خودروهای ترخیص نشده در مناطق آزاد کشور خبر داد.

ناصر خرمالی اعلام داشت: با مصوبه هیئت وزیران روز (چهارشنبه 16 بهمن ماه) ، ۳۹۰ دستگاه خودرو که به منظور شماره‌گذاری و تردد در محدوده مجاز منطقه وارد شده بودند تعیین تکلیف شدند.
خرمالی گفت: در این جلسه، هیات دولت همچنین مقرر کرد که ترخیص خودروهای سواری (غیرآمریکایی)، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور 2500 سی سی که تا تاریخ 31 مردادماه 1397 برای آنها توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قبض انبار صادر شده، با رعایت مقررات مناطق ذکر شده، برای شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق آزاد مجاز می باشد.