ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودرو از گمرک

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران : پنج هزار خودرو ترخیص نشده در گمرک  که با رایزنی با بخش خصوصی با ترخیص یک هزار و ۴۸ دستگاه خودرو موافقت شده است.

«محمد لاهوتی» با بیان اینکه خودروهای متوقف شده در گمرک چند دسته است، گفت: یک گروه، خودروهایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور شده اند و مدتهاست که در گمرک ترخیص نشده مانده اند و هنوز در مورد آنها تصمیم قطعی گرفته نشده است ؛ اما هیات دولت مصوب کرده که در مورد این خودروها نیز تصمیم گیری شود.
وی افزود: گروه دیگر خودروهایی که برای آنها ثبت سفارش صورت گرفته، اما ثبت سفارش آنها باطل شده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی ادامه داد : خودروهایی که در جلسه اخیر هیات دولت با ترخیص آنها موافقت شد، خودروهایی است که ثبت سفارش دارند و در یک بازه زمانی که دولت مهلت داده بخشی از تشریفات قانونی ترخیصی آنها انجام شد تا از گمرک خارج شوند، اما با وجود پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، به دلیل طولانی شدن تشریفات ترخیص، مجوز ترخیص  آنها پس از مهلت قانونی صادر شده و آنها اجازه خروج پیدا نکرده اند.