هر مسافر خارجی مجوز ورود چه میزان کالا را دارد؟

رئیس کل گمرک ایران می گوید: طبق مقررات فعلی هر مسافر می تواند معادل ۸۰ دلار کالای نو وارد کشور کند. اگر افرادی که مازاد بر ۸۰ دلار کالا با خود وارد کشور کنند به طوری که سقف تجاری محسوب نشود گمرک با اخذ دو برابر سود بازرگانی می تواند به مسافرین عملا اجازه ترخیص کالا را بدهد .

 

رئیس کل گمرک ایران در پاسخ به این پرسش که هر مسافر خارجی چقدر مجوز ورود کالا به کشور را دارد؟ گفت: طبق مقررات فعلی هر مسافر می تواند معادل ۸۰ دلار کالای نو وارد کشور کند. اگر افرادی که مازاد بر ۸۰ دلار کالا با خود وارد کشور کنند به طوری که سقف تجاری محسوب نشود گمرک با اخذ دو برابر سود بازرگانی می تواند به مسافرین عملا اجازه ترخیص کالا را بدهد.
مهدی اشرفی درباره افزایش نرخ تعرفه های گمرکی در سال آینده اظهار کرد: به طور کلی سیاست اصلی دولت کنترل نرخ تورم است. در نظر داریم هر عاملی که در نرخ تورم تاثیرگذار باشد را به نحوی مدیریت و کنترل کنیم. به این معنا که اگر نرخ تعرفه در افزایش نرخ تورم اثرگذار است به شکلی برنامه ریزی خواهیم کرد که در تورم اثر منفی نداشته باشد. / تجارت نیوز