ترخیص کالاهای مشمول اخذ مابه التفاوت ارزی با اخذ تعهد از واردکنندگان

با عنایت به دستورالعمل اخیر الصدور هیات دولت و مطابق با بخشنامه 182 گمرک بانک های عامل موظف به اعلام مجدد مبنی بر اخذ تعهد موضوع بند 5 مصوبه مورد اشاره بصورت فیزیک نامه یا اعلام سیستمی و درج مراتب در سامانه  میباشند ، لذا خواهشمند است بجهت کاهش زمان انجام تشریفات و پیش گیری از تکرار مسائل این مهم را بنحو مقتضی به کلیه صاحبین کالا اعلام نمایید که  :  بانک عامل میبایست حتما حتما حتما در سامانه جامع گمرکی EPL  مراتب را برای گمرک اعلام و تایید نماید تا گمرکات اجرایی اجازه خروج کالاها را صادر کنند . 

دانلود کنید