ترخیص و امور گمرکی

تشریح دو روش ثبت سفارش کالا برای واردات کالا