انجام جابجایی ارزیابی کانتینر در گمرک شهید رجایی با توجه به بیماری COVID-19

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تردد غیر ضروری در سطح بندر شهید رجایی و در راستای تسهیل در ارائه خدمات و انجام رویه دور کاری امکان ثبت جابجایی ارزیابی کانتینر بدون حضور از طریق درخواست الکترونیکی و شماره واتس اپ به شرح لیست اقدام نمایند .