بخشنامه‌ جدبد بانک مرکزی جهت عدم خروج درصدی کالا

خلاصه دستور العمل نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی سال 1399

افزایش مدت زمان ارایه اسناد حمل در حواله‌های ارزی

بخشنامه مهم بانک مرکزی در خصوص افزایش مدت زمان ارایه اسناد حمل در حواله‌های ارزی

 

ادامه مطلب...

آخرین وضعیت نحوه تخصیص ارز واردات توسط بانک مرکزی

1. بر اساس تازه ترین تصمیمات ، اولویت کالایی ۲۷ به بعد در حال حاضر جزو کالاهای ممنوعه بوده و بابت این قبیل ثبت سفارشات گواهی ثبت آماری صادر نخواهد گردید .

 2. اولویت کالایی ۲۳ تا ٢٦ مشمول ارز اشخاص بوده و در حال حاضر ارز نیمایی به آن قابل تخصیص نخواهد بود
3. منبعد تا اطلاع ثانوی صرفا به اولویت های ۲۱ و ۲۲ ارز نیمایی تعلق خواهد گرفت .
4. درخصوص ثبت سفارشاتی که اولویت یک بوده و مشمول تخصیص ارز بانکی می باشند، در صورتی گواهی صادره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا قابل بررسی و رویت می باشد که وارد کننده نسبت به مراجعه به وزارت خانه مربوطه قبلا اقدام نموده باشد و بدین نحو نام وارد کننده در لیست مربوطه درج و توسط آن مرجع به بانک مرکزی منعکس شده باشد.

 5. بررسی و تایید گواهی ارز اشخاص از محل حساب ارزی وارد کننده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا صرفا با انجام مکاتبه و ذکر دلایل و همچنين الصاق مستندات قابل استناد میسر خواهد بود.

ابلاغ عدم نیاز به ارائه گواهی ⁧مفاصا حساب⁩ ⁧مالیاتی⁩ برای دریافت ⁧ ضمانت‌نامه بانکی⁩ و ⁧گشایش اعتباری

زیر مجموعه ها