نرم افزار موبایل (Razin APP)

فراگیری استفاده از تلفن های هوشمند در سال های اخیر باعث تحول شگرفی در نحوه ارائه خدمات به مشتریان شده است. رازین توسعه نیز برای دسترسی لحظه به لحظه صاحبان کالا به اطلاعات پرونده ها، نمایش مراحل مختلف و اقدامات صورت گرفته همراه با ریز اطلاعات بارگیری و حمل اقدام به طراحی نرم افزار موبایل ترخیص تحت عنوان "رازین اپ" نموده است. رازین اپ به صاحبان کالا  این امکان را می دهد که به راحتی و از طریق تلفن همراه خود کلیه مراحل کار از زمان دریافت مدارک و تشکیل پرونده تا اخذ پروانه گمرکی، بارگیری، حمل و نقل کالا و خروج از گمرک را مشاهده و کنترل نموده و در صورت نیاز اطلاعات پرونده های قبلی را نیز در اختیار داشته باشند