سامانه ارسال پیامک (اس ام اس) ترخیص

اطلاع رسانی مرحله به مرحله در هر پرونده یکی از نیازهای صاحبان کالا در فرآیند ترخیص می باشد. رازین توسعه سامانه ارسال پیامک را بگونه ای طراحی نموده که مشتریان عزیز از زمان تشکیل پرونده تا اخذ پروانه و خروج کالا، کلیه اقدامات صورت گرفته بر روی پرونده را از طریق پیامک دریافت نمایند.
علاوه بر اطلاع رسانی به شیوه فوق، این سامانه برای هر مرحله از بارگیری نیز، اقدام به ارسال پیامک حاوی اطلاعات بارنامه، راننده و وسیله نقلیه می نماید.
این شیوه اطلاع رسانی به مشتریان و صاحبان کالا این امکان را می دهد که بتوانند برای فروش و یا مصرف کالاهای در حال ترخیص و یا ترخیص شده خود بدرستی برنامه ریزی نمایند